ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Πιστοποιημένο Σεμινάριο BLS (Βασική Υποστήριξη της Ζωής με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή)

Πιστοποιημένο Σεμινάριο BLS (Βασική Υποστήριξη της Ζωής με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή)

Το Πιστοποιημένο Σεμινάριο BLS (Βασική Υποστήριξη της Ζωής με χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή) έχει στόχο την εκμάθηση τεχνικών και δεξιοτήτων με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής και να εκπαιδεύσει στην υποστήριξη της κυκλοφορίας και της αναπνοής του πάσχοντα με απλά μέσα μέχρι να έρθει στον τόπο του συμβάντος εξειδικευμένη βοήθεια.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες υγείας και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να εκπαιδευτεί και να πιστοποιηθεί στην αντιμετώπιση της καρδιακής ανακοπής.

Διάρκεια: 6 ώρες

Οι θεματικές ενότητες που διδάσκονται είναι οι εξής:

 • Βασική Υποστήριξη της Ζωής
 • Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση
 • Καρδιαγγειακή - Αναπνευστική Αναζωογόνηση
 • Ασφαλής προσέγγιση ατόμου
 • Εφαρμογή θωρακικών συμπιέσεων και εμφυσήσεων διάσωσης
 • Χρήση βοηθημάτων αερισμού
 • Πλάγια θέση ασφαλείας
 • Αντιμετώπιση πνιγμονής - Εξαγωγή ξένου σώματος
 • Αντιμετώπιση πνιγμού
 • Επιληπτικές Κρίσεις
 • Αγγειακό - Εγκαφαλικό Επεισόδιο 

*Περιορισμένες Θέσεις