ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

Ο Τομέας Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ συμπεριλαμβάνει μερικά από τα πλέον περιζήτητα επαγγέλματα της παγκόσμιας αγοράς εργασίας! Μέσα από τα ανανεωμένα προγράμματα κατάρτισης, ο σπουδαστής του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ, εξασφαλίζει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και εμπειρίες για μια λαμπρή επαγγελματική καριέρα.
Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΥΡΟΥΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ