ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ αποκτά γνώσεις και δεξιότητες, που τον καθιστούν ικανό χρήστη σχεδιαστικών προγραμμάτων οποιουδήποτε κτιριακού, τεχνικού και ηλεκτρομηχανολογικού έργου, για εφαρμογές σε δύο και τρεις διαστάσεις, με στατική ή δυναμική φωτορεαλιστική απεικόνιση.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Τοπογραφία
• Τεχνολογία Υλικών
• Μηχανική
• Αντοχή Υλικών
• Γενική Δομική
• Οικοδομική
• Μέθοδοι Αποτύπωσης και Σχεδίασης
• Δομικό - Κατασκευαστικό Σχέδιο
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Οργάνωση Εργασιών Κατασκευής
• Σχέδιο μέσω Η/Υ
• Τοπογραφικό Σχέδιο - Σχέδιο Κτιριακών Έργων
• Πολεοδομία
• Συγκοινωνιακά Έργα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ