ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών

Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Εργασιών
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η ορθή διαχείριση του χαρτοφυλακίου των χρηματοοιοκονομικών και ασφαλιστικών προϊόντων αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας στη ζωή ,τόσο των ανθρώπων, όσο και και των επιχειρήσεων, καθώς μέσω αυτής επιτυγχάνεται η οικονομική σταθερότητα και η ασφάλεια. 

Το Στέλεχος Χρηματοοικονομικών και Ασφαλιστικών Υπηρεσιών του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ αποκτά όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις, που τον καθιστούν ικανό επαγγελματία στην αγορά εργασίας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
• Δίκαιο Ι, ΙΙ
• Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
• Στατιστική Ι, ΙΙ
• Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
• Τεχνική Συναλλαγών
• Marketing
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Οικονομική των Επιχειρήσεων
• Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
• Λογιστική Εταιρειών
• Εισαγωγή στην Ασφάλιση
• Ασφάλιση κατά Ζημιών Ι, ΙΙ
• Φορολογική Πρακτική
• Επεξεργασία Κειμένου (H/Υ)
• Τραπεζική Πρακτική
• Χρηματιστηριακή Λειτουργία Ι, ΙΙ
• Ασφαλιστική Νομοθεσία και Δίκαιο
• Προσωπικές Ασφαλίσεις
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση
• Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets - H/Υ)
• Ανάλυση Ισολογισμού

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΠΑΕ ΠΑΟΚ

    Απώτερος στόχος, μέσα από αυτή τη συνέργεια, είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Αθλητισμού, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αποφοίτους. Επίσης, με το σύμφωνο διασφαλίζεται η συνδιοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων στον τομέα του Αθλητισμού, που θα απευθύνονται στους αποφοίτους και επαγγελματίες του κλάδου.

  • Porto Palace Thessaloniki

    Στόχος αυτής της συνέργειας είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης των τομέων Γαστρονομίας και Τουρισμού και συγκεκριμένα των ειδικοτήτων Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (Chef), Τεχνικός Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής (Bakery-Pastry Chef), Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα Τουρισμού του ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ, όπου από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, οι σπουδαστές, θα εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ