ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (Real estate)

Στέλεχος Διαχείρισης Ακίνητης Περιουσίας (Real estate)
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η διαχείριση του χαρτοφυλακίου της ακίνητης περιουσίας των φυσικών και νομικών προσώπων αποτελεί μία ιδιαίτερα κρίσιμη διαδικασία, καθώς η ορθή διαχείριση οδηγεί σε αποδοτικές επενδύσεις. Το στέλεχος διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας είναι απαραίτητος σε κάθε συναλλαγή με αντικείμενο την ακίνητη περιουσία και αυτό γιατί το περιβάλλον απόκτησης, διατήρησης και διαχείρισής της είναι πλέον περίπλοκο. 

Πρόκειται για μία συνύφανση κοινωνικών, πολιτιστικών, οικονομικών, χρηματοδοτικών, φορολογικών, πολεοδομικών, κατασκευαστικών και άλλων στοιχείων, που η γνώση και ο συντονισμός τους έχει ξεφύγει από τα χέρια των καταναλωτών.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
• Δίκαιο Ι, ΙΙ
• Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
• Στατιστική Ι, ΙΙ
• Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
• Τεχνική Συναλλαγών
• Marketing
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Οικονομική των Επιχειρήσεων
• Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
• Δημόσιες Σχέσεις
• Διαφήμιση - Διαφημιστικά Μέσα
• Διοίκηση Σχεδιασμός Πωλήσεων
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση
• Συμπεριφορά Καταναλωτή
• Εισαγωγή στη Μεσιτεία
• Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός
• Οικοδομική
• Επεξεργασία Κειμένου (H/Υ)
• Σύγχρονο Περιβάλλον Γραφείου
• Marketing Υπηρεσιών
• Πολεοδομία
• Εκτίμηση Ακίνητης Περιουσίας
• Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets - H/Υ)
• Τεχνικές Διαπραγματεύσεων

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ