ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Αγροτικής Οικονομίας
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Η αγροτική οικονομία αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι του ΑΕΠ της χώρας μας. Η διαρκώς εξελισσόμενη αυτή αγορά απαιτεί στελέχη διοίκησης και οικονομίας, εξειδικευμένα στην αγροτική οικονομία. 

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας, στον τομέα της Αγροτικής Οικονομίας του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ, αποκτά όλα τα απαραίτητα προσόντα, που αναζητά η αγορά αυτή.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Μικροοικονομική
• Γενική και Ειδική Ζωοτεχνία
• Φυτική Παραγωγή Ι
• Εδαφολογία - Λιπασματολογία
• Οικονομικά Μαθηματικά
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Φυτική Παραγωγή ΙΙ
• Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
• Γεωργική Οικονομική Στατιστική
• Αγροτική Κοινωνιολογία
• Εντομολογία
• Φυτοπαθολογία
• Γεωργική Πολιτική
• Γεωργική Λογιστική
• Γεωργική Οικονομική
• Αειφορική Διαχείριση Φυσικών Πόρων
• Ποσοτικές Μέθοδοι

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • Porto Palace Thessaloniki

    Στόχος αυτής της συνέργειας είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης των τομέων Γαστρονομίας και Τουρισμού και συγκεκριμένα των ειδικοτήτων Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης-Αρχιμάγειρας (Chef), Τεχνικός Αρτοποιίας-Ζαχαροπλαστικής (Bakery-Pastry Chef), Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας στον τομέα Τουρισμού του ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ, όπου από το πρώτο κιόλας εξάμηνο, οι σπουδαστές, θα εκπαιδεύονται σε πραγματικές συνθήκες.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ