ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Ναυτιλίας
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα της Ναυτιλίας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στα καθήκοντά του, υπεύθυνα και αυτόνομα, σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας ναυτιλιακών επιχειρήσεων.

Οι εξειδικευμένες γνώσεις που θα αποκτήσει, κατά τη διάρκεια των σπουδών του, θα του δώσουν την ευκαιρία να εργαστεί, ως στέλεχος, σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Οργάνωση και Διοίκηση Μεταφορών
• Αγγλικά
• Τεχνική Ναυτιλιακών Εργασιών
• Προστασία Θαλάσσιου Περιβάλλοντος
• Διεθνείς Εμπορικές Σχέσεις
• Τεχνολογία Καυσίμων
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Ναυτιλιακή Οικονομική & Πολιτική
• Ναυτικό Δίκαιο
• Επιβατηγός Ναυτιλία
• Δίκαιο της Θάλασσας
• Ναυλώσεις - Αγοροπωλησίες
• Οργάνωση και Διοίκηση Ναυτιλιακών Επιχειρήσεων
• Ναυτασφάλιση
• Ναυτιλιακή Λογιστική
• Οργάνωση Γραφείου Αποθήκη - Αρχείο
• Διαθεματική Εργασία
• Διαδικασίες Ναυλώσεων