ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα της Υγείας
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο τομέας της Υγείας αποτελεί έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο στην Ελλάδα, που αναζητά εξειδικευμένα στελέχη διοίκησης και οικονομίας, που με τις γνώσεις και την εξειδίκευσή τους θα συμβάλουν στην ορθολογικότερη κατανομή των διαθέσιμων πόρων και στην αύξηση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των οργανισμών παροχής υπηρεσιών υγείας. Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ αποκτά όλα τα εφόδια, ούτως ώστε να εργαστεί σε έναν ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της οικονομίας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
• Δίκαιο Ι, ΙΙ
• Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
• Στατιστική Ι, ΙΙ
• Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
• Τεχνική Συναλλαγών
• Marketing
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Οικονομική των Επιχειρήσεων
• Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
• Συστήματα Υγείας
• Νοσήματα του Ανθρώπου και Σύγχρονη Αντιμετώπισή τους
• Δημόσια Υγιεινή - Επιδημιολογία
• Κοινωνική Πολιτική και Κράτος Πρόνοιας
• Οικονομικά της Υγείας
• Αξιολόγηση Επενδυτικών Προγραμμάτων Υγείας
• Ασφαλιστικά Συστήματα στην Ελλάδα και Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
• Πολιτική Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας στην Ελλάδα και στην Ε.Ε.
• Επιχειρησιακή Στρατηγική
• Διοίκηση Προσωπικού
• Οργάνωση και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας
• Διαχείριση Αποθεμάτων - Προμηθειών στις Υπηρεσίες Υγείας
• Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ