ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα των Μεταφορών
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο κλάδος των μεταφορών αποτελεί ένα κλάδο, που έχει δείξει σημαντική ανθεκτικότητα τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζοντας στην αγορά σημάδια για περαιτέρω ανάπτυξη. 

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον τομέα των Μεταφορών του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ αποκτά όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, οι οποίες του δίνουν τη δυνατότητα να απασχοληθεί στον κλάδο αυτό, που το επάγγελμα αυτό ταυτίζεται με την ανάπτυξη των μεταφορών στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
• Δίκαιο Ι, ΙΙ
• Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
• Στατιστική Ι, ΙΙ
• Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
• Τεχνική Συναλλαγών
• Marketing
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Οικονομική των Επιχειρήσεων
• Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
• Επεξεργασία Κείμενου (H/Υ)
• Αγγλική Ορολογία
• Γαλλικά
• Οικονομικά Στοιχεία & Αεροπορικό Management Ολικής Ποιότητας
• Μεταφορά Εμπορευμάτων Cargo
• Βιομηχανία Μεταφορών
• Εξυπηρέτηση Πελατών
• Ναύλοι και Συστήματα Κρατήσεων
• Λογιστικά Φύλλα (Spread Sheets - H/Υ)

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • FORD Βροχίδης - Χατζής Α.Ε.

    Απώτερος στόχος, μέσα από αυτή τη συνέργεια, είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Τεχνικών Επαγγελμάτων, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και εξειδικευμένα σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αποφοίτους του ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ. Επίσης, από την FORD Βροχίδης-Χατζής θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» σε αντίστοιχες δομές.

    Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη, από τον κ. Άκη Βαλογιάννη, Γενικό Διευθυντή του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΠΑΣΤΕΡ, καθώς επίσης και από τον κ. Κωνσταντίνο Χατζή, Πρόεδρο της FORD Βροχίδης-Χατζής.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ