ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού

Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες ή Κλάδοι Πολιτισμού και Δημιουργικότητας, στις οποίες περιλαμβάνονται, συνήθως, όλες οι επιχειρήσεις παραγωγής εμπορεύσιμων αγαθών υψηλού αισθητικού ή συμβολικού χαρακτήρα, που η χρήση τους αποσκοπεί στον ερεθισμό των βιωματικών αντιδράσεων του καταναλωτή παρουσιάζουν αυξητικές τάσεις στις πωλήσεις τους τα τελευταία χρόνια. 

Το Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας στον Τομέα του Πολιτισμού του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ αποκτά όλα τα απαραίτητα προσόντα και εφόδια, ούτως ώστε να εργαστεί στις πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Γενική Λογιστική Ι, ΙΙ
• Δίκαιο Ι, ΙΙ
• Οικονομικά Μαθηματικά Ι, ΙΙ
• Στατιστική Ι, ΙΙ
• Διοίκηση Επιχειρήσεων Ι, ΙΙ
• Τεχνική Συναλλαγών
• Marketing
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Οικονομική των Επιχειρήσεων
• Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
• Θεωρία του Πολιτισμού
• Διαχείριση Πολιτισμικής Κληρονομιάς
• Μέθοδοι Προβολής Πολιτισμικής Κληρονομιάς
• Ιστορία της Τέχνης
• Διοίκηση Πολιτιστικών Οργανισμών και Μουσείων
• Σχεδιασμός και Οργάνωση Εκθέσεων
• Οικονομία της Διαχείρισης των Πολιτισμικών Αγαθών
• Μέθοδοι και Τεχνικές Διατήρησης της Πολιτισμικής Κληρονομιάς
• Τεχνολογία και Πολιτισμική Κληρονομιά
• Πολιτισμικό Δίκαιο

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • ΠΑΕ ΠΑΟΚ

    Απώτερος στόχος, μέσα από αυτή τη συνέργεια, είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Αθλητισμού, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αποφοίτους. Επίσης, με το σύμφωνο διασφαλίζεται η συνδιοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων στον τομέα του Αθλητισμού, που θα απευθύνονται στους αποφοίτους και επαγγελματίες του κλάδου.

  • Ένωση Διαιτολόγων Διατροφολόγων Ελλάδος

    Απώτερος στόχος, μέσα από αυτή τη συνέργεια, είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Διατροφής και Διαιτολογίας, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αποφοίτους. Επίσης, με το σύμφωνο διασφαλίζεται η συνδιοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων στον τομέα της Διατροφής και Διαιτολογίας, που θα απευθύνονται στους αποφοίτους και επαγγελματίες του τομέα Διατροφής και Διαιτολογίας. Επιπρόσθετα, από την Ένωση Διαιτολόγων Βορείου Ελλάδος θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων της ειδικότητας «Στέλεχος Διατροφής και Διαιτολογίας» σε αντίστοιχες δομές.

    Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη, από τον κ. Άκη Βαλογιάννη, νέο Γενικό Διευθυντή του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΠΑΣΤΕΡ, καθώς επίσης και από τον κ. Παναγιώτη Λεμπέση, Πρόεδρο της Ένωσης Διατροφολόγων-Διαιτολόγων Ελλάδος, στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ