ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων

Συντηρητής Έργων Τέχνης και Αρχαιοτήτων
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ, με βάση τις εξειδικευμένες γνώσεις που έχει αποκτήσει, μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματος της συντήρησης των έργων τέχνης, που αποτελούν την πολιτιστική κληρονομιά μας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Ιστορία Τέχνης I, IΙ
• Φωτογραφία
• Ελεύθερο Σχέδιο
• Γραμμικό Σχέδιο
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Ειδικά Θέματα Χημείας
• Αρμονικές Χαράξεις - Μετρική Ανάλυση
• Περιβαλλοντικοί Παράμετροι
• Αποτυπώσεις
• Γενικές Αρχές Συντήρησης Κεραμικών
• Γενικές Αρχές Συντήρησης Μετάλλων
• Γενικές Αρχές Συντήρησης Οργανικών Υλικών
• Γενικές Αρχές Συντήρησης Πέτρας
• Γενικές Αρχές Συντήρησης Ψηφιδωτού
• Γενικές Αρχές Συντήρησης Γυαλιού