ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Τέχνη Φωτογραφίας

Τέχνη Φωτογραφίας
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Επάγγελμα σύγχρονο με παρόν και μέλλον.

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας Τέχνη Φωτογραφίας του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει, εξαρτημένες ή μη, εργασίες ως επαγγελματίας φωτογράφος.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Σχέδιο - Xρώμα - Σύνθεση
• Τέχνη & Αισθητική
• Εισαγωγή στην Πληροφορική
• Ιστορία της Φωτογραφίας Ι & ΙΙ
• Θεωρία & Τεχνική της Φωτογραφίας
• Α/Μ Φωτογραφία Ι & ΙΙ
• Φωτοευαισθησιομετρία
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Εισαγωγή στο Photoshop
• Διαφημιστική Φωτογραφία Ι & ΙΙ
• Έγχρωμη Φωτογραφία Ι & ΙΙ
• Σύνθεση & Αισθητική της Φωτογραφίας
• Οπτική Αντίληψη & Επικοινωνία
• Ηλεκτρονική Επεξεργασία της Φωτογραφικής Εικόνας Ι & ΙΙ
• Σκοτεινός Θάλαμος
• Σημειολογία της Φωτοευαισθησιομετρικής Εικόνας
• Διαφήμιση & Επικοινωνία
• Still Life
• Φωτογραφικές Εφαρμογές
• Μόδα, Γάμος, Πορτρέτο, Κλπ
• Marketing, Έρευνα Αγοράς
• Νομοθεσία - Δεοντολογία του Φωτογραφικού Επαγγέλματος

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ