ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Τέχνη Σκηνοθεσίας

Τέχνη Σκηνοθεσίας
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Σκηνοθέτης είναι ο αρχιτέκτονας, που υπάρχει πίσω από κάθε στάδιο Οπτικοακουστικών Παραγωγών. Είναι εκείνος που εφαρμόζει ιδέες καλλιτεχνικές, ώστε το αποτέλεσμα ενός οπτικοακουστικού έργου να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σεναρίου.

Μπορεί να εργαστεί :

• Σε Θέατρα
• Σε Τηλεοπτικούς Σταθμούς
• Σε Kινηματογράφο
• Σε Εταιρείες Παραγωγής
• Σε Διαφημιστικές Εταιρείες
• Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Ιστορία Κινηματογράφου - Τηλεόρασης Ι, ΙΙ
• Βασικές Αρχές Κινηματογραφικής Γλώσσας Ι, ΙΙ
• Technical Workshop I, II, III, IV
• Φωτισμός
• Μέθοδοι και Τεχνικές Παραγωγής Ταινιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
• Διεύθυνση Ηθοποιών Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
• Σκηνοθεσία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Σενάριο Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
• Αισθητική και Θεωρία Κινηματογράφου Ι, ΙΙ