ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Τέχνη Σκίτσου - Εικονογραφίας - Γραφικών

Τέχνη Σκίτσου - Εικονογραφίας - Γραφικών
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο διπλωματούχος του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας Τέχνη Σκίτσου-Εικονογραφίας-Γραφικών έχει αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες, ώστε να μπορεί να απασχοληθεί ως μισθωτός ή ελεύθερος επαγγελματίας σε: 

• Έντυπα ημερησίου και περιοδικού Τύπου
• Εκδοτικούς Οίκους, ως εικονογράφος βιβλίων
• Εταιρείες παραγωγής τίτλων πολυμέσων (cd-rom)
• Διαφημιστικές Εταιρείες
• M.M.E.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Ιστορία Τέχνης Ι, II
• Γραφιστική Ι, II
• Σχέδιο - Χρώμα - Σκίτσο
• Τεχνολογία Παραγωγής Εντύπου & Πολυμέσων
• Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας
• Χρώμα Γραφικών Τεχνών
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Ηλεκτρονική Επεξεργασία Μακέτας
• Εικονογράφηση
• Σενάριο - Σκηνοθεσία
• Μουσική
• Σκιτσογραφία

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ