ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Τέχνη Τοιχογραφίας

Τέχνη Τοιχογραφίας
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο κάτοχος του διπλώματος της ειδικότητας Τέχνη Τοιχογραφίας από το ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ είναι σε θέση να ανταποκριθεί με επιτυχία στις απαιτήσεις του επαγγέλματος.

Μπορεί να εργαστεί:
• Σε Διαφημιστικές Εταιρείες
• Σε Κατασκευαστικές Εταιρείες
• Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας
• Σε Δήμους και Νομαρχίες


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Τεχνική Τοιχογραφίας
• Τέχνη - Αισθητική
• Ιστορία Τέχνης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV
• Προστασία Περιβάλλοντος
• Φωτογραφία
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Βυζαντινή Εικονογραφία
• Τεχνική Επικοινωνίας - Επιχειρηματικότητα
• Νομοθεσία - Δεοντολογία