ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Τεχνικός Αυτοματισμών

Τεχνικός Αυτοματισμών
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Τεχνικός Αυτοματισμών του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ αποκτώντας τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαρτημένες ή μη εξαρτημένες εργασίες οι οποίες αφορούν τη μελέτη, εγκατάσταση, επισκευή και συντήρηση πάσης φύσεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε ανελκυστήρες, ανυψωτικά μηχανήματα μεταφοράς προσώπων ή φορτίων μέσω κινούμενων ταινιών ή θαλάμων και κιβωτίων με επίγεια ή υπέργεια ή υπόγεια συρματόσχοινα, κυλιόμενες σκάλες, ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων κλπ.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Ηλεκτροτεχνία
• Αναλογικά Ηλεκτρονικά
• Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
• Μηχανολογία
• Ηλεκτρολογία
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Μετρήσεις – Αισθητήρια
• Σχέδιο
• Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
• Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
• Προγραμματισμός Η/υ
• Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
• Βιομηχανική Πληροφορική
• Επάγγελμα Τεχνικού Αυτοματισμών