ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web Designer - Developer / Video Games)

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα - Web Designer - Developer / Video Games)
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/ Web designer -Developer/ VideoGames) του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ αποτελεί την πιο πλούσια και περιεκτική ειδικότητα του τομέα της Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Ο σπουδαστής εκπαιδεύεται σε μια σειρά από τεχνολογίες αιχμής στον προγραμματισμό των Η/Υ, που  αφορούν στο σύγχρονο Web design & development, καθώς και στη δημιουργία 2D και 3D animation και Video Games.

Ο Τομέας Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ συμπληρώνει τη γνώση των σπουδαστών του, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν βαθιά εξειδίκευση μέσω του 3ου έτους σπουδών, που αφορά στο Web Application Development & Gaming, με αποτέλεσμα όλοι οι απόφοιτοί μας να έχουν άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Εισαγωγή στην Πληροφορική
• Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων Ι
• Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (Pascal)
• Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
• Λειτουργικά Συστήματα
• Επικοινωνίες Δεδομένων
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet
• Βάσεις Δεδομένων Ι
• Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (C)
• Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (Photoshop)
• Γλώσσα Προγραμματισμού ΙII (Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός C++)
• Γλώσσα Προγραμματισμού IV (Opengl)
• Γλώσσα Προγραμματισμού V (Php)
• Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών (Unreal Editor, Half Life, Doom Editor)
• Εργαλεία Δημιουργίας Τρισδιάστατων Γραφικών Ι (3ds Max)
• Ανάπτυξη Διαδραστικών Παιχνιδιών σε Περιβάλλον Μικροσυσκευών και   Η/Υ (C++, Java)
• Ολοκληρωμένα Εργαλεία Ανάπτυξης Ιστοχώρων
• Εργαλεία Επεξεργασίας Video
• Πολυμεσικά Εργαλεία Κατασκευής Παιχνιδιών (Flash)
• Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet

GAME DEVELOPMENT

 • Javascript & Graphics
 • Web Game Engines
 • Mobile Game Engine – Unity3D
 • Blender

WEB APPLICATION DEVELOPMENT

 • Javascript - HTML5/CSS3
 • PHP/MySQL
 • NodeJS
 • React JS / Native
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • The Mr. Gadget

  Στόχος αυτής της συνέργειας είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές, αποφοίτους και επαγγελματίες του κλάδου.

  Επιπρόσθετα, από την The Mr Gadget θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων όλων των ειδικοτήτων σε αντίστοιχες δομές.

 • Arena 89,4 FM

  Στόχος της, ιδιαίτερα σημαντικής, συνέργειας είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Μ.Μ.Ε. & Οπτικοακουστικών Μέσων, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αποφοίτους. Επίσης, με το σύμφωνο διασφαλίζεται η συνδιοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων, στον τομέα Μ.Μ.Ε. & Οπτικοακουστικών Μέσων, που θα απευθύνονται στους αποφοίτους και επαγγελματίες του τομέα. Επιπρόσθετα, από τον Arena 89,4 FM θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων σε αντίστοιχες δομές.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ