ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, αποκτάει τις γνώσεις και τις δεξιότητες που τον καθιστούν ικανό να προσφέρει εξαρτημένες ή μη εξαρτημένες εργασίες, που αφορούν τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, επισκευή κάθε μορφής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας (φωτοβολταϊκά συστήματα, αιολικά συστήματα, γεωθερμικά συστήματα, υδροηλεκτρικά συστήματα, συστήματα βιομάζας κλπ.)

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Ηλεκτροτεχνία
• Αναλογικά Ηλεκτρονικά
• Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
• Μηχανολογία
• Ηλεκτρολογία
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Μετρήσεις – Αισθητήρια
• Σχέδιο
• Αυτοματοποιημένες Εγκαταστάσεις
• Βιομηχανικά Ηλεκτρονικά
• Ανανεώσιμες Πηγές Ενεργείας (Α.Π.Ε.)
• Ηλεκτρική Κίνηση
• Πράσινη Εγκατάσταση
• Ενεργειακή Οικονομία