ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού εκτελεί αυτόνομα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που αφορούν τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση και επισκευή συστημάτων και επισκευή συστημάτων ψύξης και κλιματισμού. Επίσης επεμβαίνει στα ηλεκτρολογικά και ηλεκτρονικά συστήματα, που συνυπάρχουν στις παραπάνω εγκαταστάσεις.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Σχέδιο
• Τεχνολογία Υλικών
• Μηχανική - Αντοχή Υλικών
• Τεχνολογία Κατασκευών
• Ασφάλεια Εργασίας
• Στοιχεία Μηχανών
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Προστασία Περιβάλλοντος
• Στοιχεία Θερμοδυναμικής & Μηχ. Ρευστών
• Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές
• Συμπιεστές
• Τεχνολογία Ψύξης
• Αυτοματισμοί Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
• Κλιματισμός
• Σχεδίαση Ψυκτικών Εγκαταστάσεων