ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Τεχνικός Η/Υ

Τεχνικός Η/Υ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Τεχνικός Η/Υ του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ αποτελεί ένα από τα πλέον,παγκοσμίως,
περιζήτητα επαγγέλματα.Είναι το άτομο εκείνο, που έχει όλες εκείνες τις θεωρητικές γνώσεις, τη βαθιά πρακτική εμπειρία και το σύνολο των εργαλείων, για να αναγνωρίζει και να επιλύει κάθε μορφής τεχνικό πρόβλημα οποιασδήποτε κλίμακας, που παρουσιάζεται σε ένα υπολογιστικό σύστημα: από την επισκευή ενός απλού επιτραπέζιου υπολογιστή και των περιφερειακών συσκευών μια εταιρείας μέχρι και τη συντήρηση και υποστήριξη ενός πολύπλοκου δικτύου υπολογιστών.

Ένας άλλος κρίσιμος ρόλος του είναι η τόσο αναβάθμιση και η βελτιστοποίηση της λειτουργίας του hardware και του software, όσο και η διαρκής προσπάθεια για την επικαιροποίηση των τεχνολογιών και την ασφάλεια. 

Είναι ένα επάγγελμα με σπουδαίες ευκαιρίες εξέλιξης, για όσους διατηρούν ένα ζωηρό ενδιαφέρον και ενημερώνονται διαρκώς, για τις καινοτομίες του κλάδου.

Ο Τομέας Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ συμπληρώνει τη γνώση των σπουδαστών του, παρέχοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν την κορυφαία, παγκοσμίως, πιστοποίηση της Cisco – CCNA, με αποτέλεσμα όλοι οι απόφοιτοί μας να έχουν άμεση απορρόφηση στην αγορά εργασίας.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Ηλεκτροτεχνία
• Αναλογικά Ηλεκτρονικά
• Ψηφιακά Ηλεκτρονικά
• Λειτουργικά Συστήματα Ι
• Επικοινωνίες Δεδομένων
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Δίκτυα Υπολογιστών Ι
• Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ
• Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
• Προγραμματισμός Η/Υ
• Προσωπικός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής
• Περιφερειακές Μονάδες Η/Υ
• Διαθεματική Εργασία

Εισαγωγή στο διαδικτυακό κόσμο της CISCO

  • CCNA Routing and Switching - ICD1
  • CCNA Routing and Switching - ICD2

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • The Mr. Gadget

    Στόχος αυτής της συνέργειας είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές, αποφοίτους και επαγγελματίες του κλάδου.

    Επιπρόσθετα, από την The Mr Gadget θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων όλων των ειδικοτήτων σε αντίστοιχες δομές.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ