ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος

Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Τεχνικός Κινούμενης Εικόνας Ηλεκτρονικής Σχεδίασης Γραφήματος του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ μπορεί να ανταποκριθεί με επιτυχία στο αντικείμενο της εργασίας του, που είναι οι εφαρμογές της σύγχρονης τεχνολογίας στο σχεδιασμό εικόνων για τη διαφήμιση, στο σχεδιασμό σκίτσων για ταινίες κινουμένων σχεδίων, στο σχεδιασμό οθονών πολυμέσων, στην κατασκευή ταινιών κινουμένων σχεδίων και στη δημιουργία κινουμένων εικόνων τριών διαστάσεων (3D Animation).

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Ιστορία Τέχνης Ι, ΙΙ
• Γραφιστική Ι, ΙΙ
• Σχέδιο - Χρώμα - Σκίτσο
• Τεχνολογία Παραγωγής Εντύπου & Πολυμέσων
• Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας
• Χρώμα Γραφικών Τεχνών
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Ηλεκτρονική Επεξεργασία Μακέτας
• Εικονογράφηση
• Σενάριο - Σκηνοθεσία
• Μουσική
• 3D Animation
• Διαθεματική Εργασία

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ