ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ

Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Τεχνικός Λογισμικού Η/Υ του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ εκτελεί αυτόνομα, εγκαίρως και με υπευθυνότητα τεχνικές εργασίες επί του λογισμικού του πληροφορικού συστήματος ή των ανεξάρτητων Η/Υ, εφαρμόζοντας τις γενικές και ειδικές οδηγίες του κατασκευαστή του λογισμικού.

Αναπτύσσει αυτόνομα ή συμμετέχοντας σε ομάδες ανάπτυξης, εφαρμογές πληροφορικής (application software) κατανοώντας τις λειτουργικές απαιτήσεις, όπως αυτές διατυπώνονται σε αντίστοιχα κείμενα (ανάλυση απαιτήσεων) ή μέσω των οδηγιών του υπεύθυνου ανάπτυξης (αναλυτή).

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Εισαγωγή στην Πληροφορική
• Αλγοριθμική και Δομές Δεδομένων Ι
• Γλώσσα Προγραμματισμού Ι (Pascal)
• Αρχιτεκτονική Υπολογιστών
• Λειτουργικά Συστήματα
• Επικοινωνίες Δεδομένων
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Εργαλεία Ανάπτυξης Εφαρμογών Internet
• Βάσεις Δεδομένων Ι
• Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙ (C)
• Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας (Photoshop)
• Τεχνολογία Λογισμικού και Εφαρμογή
• Βάσεις Δεδομένων ΙΙ
• Γλώσσα Προγραμματισμού ΙΙΙ (Visual Basic)
• Γλώσσα Προγραμματισμού IV (Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός C++)
• Ασφάλεια Συστημάτων
• Βάσεις Δεδομένων III
• Γλώσσα Προγραμματισμού V (Client Server με Εργαλεία Ide στη Διαχείριση Rdbms)
• Γλώσσα Προγραμματισμού VI (C#)

GAME DEVELOPMENT

 • Javascript & Graphics
 • Web Game Engines
 • Mobile Game Engine – Unity3D
 • Blender

WEB APPLICATION DEVELOPMENT

 • Javascript - HTML5/CSS3
 • PHP/MySQL
 • NodeJS
 • React JS / Native
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • The Mr. Gadget

  Στόχος αυτής της συνέργειας είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές, αποφοίτους και επαγγελματίες του κλάδου.

  Επιπρόσθετα, από την The Mr Gadget θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων όλων των ειδικοτήτων σε αντίστοιχες δομές.

 • Arena 89,4 FM

  Στόχος της, ιδιαίτερα σημαντικής, συνέργειας είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Μ.Μ.Ε. & Οπτικοακουστικών Μέσων, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αποφοίτους. Επίσης, με το σύμφωνο διασφαλίζεται η συνδιοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων, στον τομέα Μ.Μ.Ε. & Οπτικοακουστικών Μέσων, που θα απευθύνονται στους αποφοίτους και επαγγελματίες του τομέα. Επιπρόσθετα, από τον Arena 89,4 FM θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων σε αντίστοιχες δομές.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ