ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίων και Φυσικού Αερίου

Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίων και Φυσικού Αερίου
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίων και Φυσικού Αερίου εκτελεί αυτόνομα, υπεύθυνα και εμπρόθεσμα τις εργασίες που αφορούν τη μελέτη, κατασκευή, επισκευή και συντήρηση πάσης φύσεων θερμοϋδραυλικής εγκατάστασης.

Μπορεί να να εργαστεί:

• Ως Ελεύθερος Επαγγελματίας
• Σε Δημόσιες Υπηρεσίες ή ως Εγκαταστάτης - Συντηρητής
• Σε Επιχειρήσεις που κατασκευάζουν υλικά ή εξαρτήματα εγκαταστάσεων
• Σε Επιχειρήσεις εμπορίας υλικών και εξαρτημάτων θερμοϋδραυλικών εγκαταστάσεων
• Σε Εταιρείες εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου - αποχέτευσης - ύδρευσης

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Σχέδιο
• Τεχνολογία Υλικών
• Μηχανική - Αντοχή Υλικών
• Τεχνολογία Κατασκευών
• Ασφάλεια Εργασίας
• Στοιχεία Μηχανών
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Προστασία Περιβάλλοντος
• Στοιχεία Θερμοδυναμικής και Μηχανικής Ρευστών
• Ηλεκτροτεχνικές Εφαρμογές
• Εγκαταστάσεις Κεντρικής Θέρμανσης
• Σχέδιο Εγκαταστάσεων
• Παραγωγή Υγρών Και Αερίων Καυσίμων
• Μεταφορά - Διανομή Και Αποθήκευση Καυσίμων
• Κατασκευή - Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης
• Αυτοματισμοί Εγκαταστάσεων
• Ποιοτικός Έλεγχος Καυσίμων
• Εφαρμογές Καυστήρων Καυσίμων
• Πυροσβεστικά Συστήματα