ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Τεχνικός Μηχανοτρονικής

Τεχνικός Μηχανοτρονικής
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Τεχνικός Μηχανοτρονικής του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ έχει αποκτήσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες, που του επιτρέπουν να συναρμολογεί μηχανολογικά, ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη σε μηχανοτρονικά συστήματα αυτοκινήτου - οχημάτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. 

Επίσης, έχει μάθει να θέτει σε λειτουργία, να επισκευάζει, να συντηρεί και να προγραμματίζει μηχανοτρονικά συστήματα και μηχανοτρονικές μονάδες κάθε μορφής οχήματος, καθώς και να κάνει διαγνωστικό έλεγχο της ορθής λειτουργίας των ανωτέρω.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Οργάνωση, Λειτουργία και Ασφάλεια Συνεργείου - Περιβάλλον
• Στοιχεία Ηλεκτροτεχνίας και Ηλεκτρονικά Συστήματα Ηλεκτροτεχνίας Αυτοκινήτων-Μοτοσικλετών
• Μηχανολογικό Σχέδιο
• Εφαρμοσμένη Μηχανολογία
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Δομή Και Λειτουργία Υπολογιστικών Μονάδων
• Συστήματα Παραγωγής Ισχύος
• Συστήματα Μετάδοσης Ισχύος
• Στοιχεία Θεωρίας Επικοινωνιών και Δίκτυα Συστημάτων σε Οχήματα
• Λειτουργία, Επισκευή και Συντήρηση Αυτοκινήτου
• Λειτουργία, Επισκευή και Συντήρηση Αυτοκινήτου Μοτοσικλετών
• Ηλεκτρικά Συστήματα Αυτοκινήτων - Μοτοσικλετών
• Διάγνωση Βλαβών Αυτοκινήτου - Μοτοσικλετών
• Δυναμική Οχημάτων

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • FORD Βροχίδης - Χατζής Α.Ε.

    Απώτερος στόχος, μέσα από αυτή τη συνέργεια, είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Τεχνικών Επαγγελμάτων, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και εξειδικευμένα σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αποφοίτους του ΙΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ. Επίσης, από την FORD Βροχίδης-Χατζής θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων της ειδικότητας «Τεχνικός Μηχανοτρονικής» σε αντίστοιχες δομές.

    Το Σύμφωνο Συνεργασίας υπεγράφη, από τον κ. Άκη Βαλογιάννη, Γενικό Διευθυντή του Εκπαιδευτικού Ομίλου ΠΑΣΤΕΡ, καθώς επίσης και από τον κ. Κωνσταντίνο Χατζή, Πρόεδρο της FORD Βροχίδης-Χατζής.