ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος

Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Τεχνικός Τεχνολογικών Εφαρμογών και Εγκαταστάσεων σε Έργα Τοπίου και Περιβάλλοντος του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ μπορεί να ανταποκριθεί, με επιτυχία, στις απαιτήσεις του επαγγέλματος, που αφορά τεχνολογικές εφαρμογές και εγκαταστάσεις, σε έργα τοπίου και περιβάλλοντος.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Φυτοτεχνία
• Γεωπονία
• Αρδευτικά Δίκτυα - Εφαρμογές στην Κηποτεχνία
• Φυτοπροστασία
• Υγιεινή - Ασφάλεια Εργασίας
• Ανθοκηπευτικές Καλλιέργειες
• Γεωργική Οικονομία και Πολιτική
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Γεωπονία και Περιβάλλον
• Θερμοκηπιακές Εγκαταστάσεις
• Μηχανήματα και Εργαλεία Φυτοτεχνικών Έργων
• Κηποτεχνικές Εφαρμογές
• Αρχιτεκτονική και Διαμόρφωση Τοπίου
• Συντήρηση Κηποτεχνικών Εφαρμογών
• Μελέτη - Οργάνωση Χώρων Πρασίνου και Αναψυχής
• Οργάνωση Επιχείρησης - Marketing
• Σχεδιασμός Φυτοτεχνικών Έργων μέσω Η/Υ
• Νομοθεσία Έργων Περιβάλλοντος

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ