Ένας νέος τρόπος Βιωματικής Εκπαίδευσης και κατάρτισης στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΠΑΣΤΕΡ.

Στον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΠΑΣΤΕΡ γιορτάζουμε τα 50 χρόνια προσφοράς στην Ιδιωτική Εκπαίδευση και αυτό σηματοδοτεί την νέα οπτική εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης!

Το PASTER EVOLUTION είναι ένας κύκλος βιωματικών σεμιναρίων – διαλέξεων – ημερίδων, που έρχεται να προσδώσει επιπλέον ουσιαστική γνώση και εμπειρία μέσα από καταξιωμένους ανθρώπους στην αγορά εργασίας.

Το PASTER EVOLUTION είναι το κοινό «όχημα» για δράσεις εθελοντισμού, κοινωνικής – περιβαλλοντικής συνείδησης και καινοτομίας!!!

Ο καθένας μπορεί να καταφέρει πολλά… όλοι μαζί μπορούμε περισσότερα!!!