Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
  • Τομείς Σπουδών
  • Υγείας
  • Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας
ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

Ο Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ αποκτά γνώσεις, που επιτρέπουν τη χρήση των μηχανημάτων και τη βασική επικοινωνία με τον ασθενή. Γνωρίζει για τις βιολογικές  επιδράσεις των ιονιζουσών ακτινοβολιών, των ορίων δόσεων, του υπολογισμού κινδύνου από την έκθεση, της δοσομετρίας και χαρακτηρισμού χώρων, της ακτινοπροστασίας των χώρων, μαθαίνει να εφαρμόζει τους κανόνες ακτινοπροστασίας για τους εργαζομένους και τους ασθενείς, βοηθά στην εκτέλεση της αιτούμενης από τον κλινικό ιατρό ακτινολογικής εξέτασης, γνωρίζοντας τις τεχνικές των μεθόδων απεικόνισης, τοποθετώντας τον εξεταζόμενο στην ακτινολογική τράπεζα στην κατάλληλη θέση, ετοιμάζει τα απαιτούμενα υλικά και πραγματοποιεί την εξέταση. 

Ειδικότερα για την Ιατρική Απεικόνιση ο Βοηθός Ραδιολόγος και Ακτινολόγος γνωρίζει τη λειτουργία του εξοπλισμού, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις αρχές λειτουργίας του και τον τρόπο παραγωγής των ακτινολογικών εξετάσεων και εφαρμόζει όλους τους κανόνες κατά την εκτέλεση και αξιολόγηση των ακτινολογικών εικόνων. 

Εφαρμόζει πιστά τους κανόνες ακτινοπροστασίας, αναγνωρίζει την ακτινοανατομία και εφαρμόζει τους κανόνες ασφαλείας στη Μαγνητική Τομογραφία. 

Στην Πυρηνική Ιατρική ο Ραδιολογίας και Ακτινολογίας γνωρίζει τη λειτουργία του εξοπλισμού, χρησιμοποιεί τα συστήματα αυτά και αξιολογεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων. Γνωρίζει, επίσης, τα ακτινοθεραπευτικά μηχανήματα και τη χρήση αυτών,υπό την τεχνική επίβλεψη των Τεχνολόγων Ακτινολόγων και αποκτά γνώσεις σχετικά με το σχεδιασμό της ακτινοθεραπείας. 

Τέλος, γνωρίζει τους γενικούς κανόνες της δεοντολογίας και τηρεί το Ιατρικό Απόρρητο.

Βοηθός Ραδιολογίας και Ακτινολογίας

• Ανατομία Ι
• Φυσιολογία Ι
• Υγιεινή Πρώτες Βοήθειες Ι
• Φυσική Ιατρική Απεικόνισης-Ακτινοφυσική Ι
• Ακτινοτεχνολογία Ι
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Ανατομία ΙΙ
• Φυσιολογία ΙΙ
• Υγιεινή Πρώτες Βοήθειες ΙΙ
• Φυσική Ιατρική Απεικόνισης-Ακτινοφυσική ΙΙ
• Ακτινοτεχνολογία ΙΙ
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Ασφάλεια και Υγιεινή στην Εργασία
• Φυσική Ιατρική Απεικόνισης-Ακτινοφυσική ΙΙΙ
• Ακτινοανατομική Ι
• Ακτινοτεχνολογία ( Πρακτική σε κλινική)
• Ακτινοδιαγνωστική Ι
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Ακτινοπροστασία
• Ακτινοανατομική ΙΙ
• Ακτινοτεχνολογία ( Πρακτική σε κλινική)
• Ακτινοδιαγνωστική
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

Ξεκίνα τώρα
Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
Συμπλήρωσε τα στοιχεία σου, επέλεξε τον Τομέα και την
Ειδικότητα που σε ενδιαφέρει!
Τομέας(*)
Παρακαλώ επιλέξτε έναν από τους διαθέσιμους τομείς

Ειδικότητα(*)
Παρακαλούμε επιλέξτε κάποια από τις παραπάνω ειδικότητες.

* Όνομα(*)
Παρακαλούμε συμπληρώστε το όνομα σας.

* Τηλέφωνο(*)
Παρακαλούμε συμπληρώστε το τηλέφωνο σας.

Μήνυμα

Παρακαλώ επιλέξτε το παραπάνω πλαίσιο ελέγχου

(*)
Παρακαλώ επιλέξτε το παραπάνω πλαίσιο ελέγχου