ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Βοηθός Φυσικοθεραπείας

Βοηθός Φυσικοθεραπείας
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο ρόλος της Φυσικοθεραπείας είναι διαχωρισμένος και άμεσα εξαρτώμενος από τις εξής κατηγορίες ασθενών:

 • Αθλητική αποκατάσταση και αποθεραπεία αθλητών

Στην αθλητική αποκατάσταση σημαντικό ρόλο, στην επανένταξη του αθλητή στην ενεργό δράση, παίζει ο φυσικοθεραπευτής ο οποίος έχει λάβει τις κατάλληλες γνώσεις, για το άθλημα με το οποίο ασχολείται μέσα από σειρά σεμιναρίων και εκπαίδευσης σε πραγματικές συνθήκες

 • Κλειστής Νοσηλείας (νοσηλευόμενοι εντός νοσοκομείου)
 • Ανοιχτής νοσηλείας (συνεδρίες ημερήσιας φροντίδας)

Οι θεραπείες καλύπτουν ασθενείς με αναπνευστικές, καρδιαγγειακές, μυοσκελετικές , νευρολογικές παθήσεις και δυσλειτουργίες. Η αρχή της εξατομικευμένης θεραπείας εφαρμόζεται απόλυτα από τους φυσικοθεραπευτές και τους βοηθούς φυσικοθεραπείας, σε συνεργασία με όλη την επιστημονική ομάδα.

Οι σπουδαστές του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ, μέσω του ακαδημαϊκού προγράμματος, εκπαιδεύονται για την αντιμετώπιση του πόνου, τη διόρθωση ή την ελαχιστοποίηση της δυσμορφίας, την αύξηση της μυϊκής ισχύος και της αντοχής καθώς και τη βελτίωση της φυσικής κατάστασης της υγείας του ασθενή. Οι διάφορες τεχνικές και η χρήση ειδικών βοηθημάτων και συσκευών, συντελούν ώστε να συμβάλλει αποτελεσματικά στη μέγιστη λειτουργική ανεξαρτησία του ασθενή με μόνιμη ή παροδική κινητική ανικανότητα. Ο Βοηθός Φυσικοθεραπείας, ως μέλος διεπιστημονικής ομάδας καθορίζει τους στόχους και τις τεχνικές, που θα χρησιμοποιηθούν στο εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας. Μερικές από τις κατηγορίες, που έχει εφαρμογή η φυσικοθεραπεία, είναι οι εξής:

 • Αθλητές
 • Ορθοπεδικές Παθήσεις
 • Νευρολογικές Παθήσεις
 • Παιδιατρική
 • Καρδιολογικά Νοσήματα
 • Τρίτη Ηλικία
 • Αθλητές


ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Ανατομία
• Φυσιολογία
• Στοιχεία Ορθοπεδικής
• Στοιχεία Νοσολογίας
• Στοιχεία Ρευματολογίας
• Υγιεινή
• Ψυχολογία Αποκατάστασης
• Κινησιολογία Ι
• Αρχές Μάλαξης
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Στοιχεία Χειρουργικής
• Στοιχεία Παιδιατρικής
• Στοιχεία Νευρολογίας
• Στοιχεία Γηριατρικής
• Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή Ι
• Αρχές Μετακίνησης Ασθενών
• Κινησιολογία ΙΙ
• Αρχές Μάλαξης
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή ΙΙ
• Συντήρηση και Τεχνολογία Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας
• Αρχές Εφαρμογής Φυσικών Μέσων
• Αρχές Μάλαξης
• Πρώτες Βοήθειες-Περίδεση
• Αθλητιατρική
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Βοηθήματα Κίνησης και Αυτοεξυπηρέτησης
• Οργάνωση και Διοίκηση Εργαστηρίου Φυσικοθεραπείας
• Εργομετρία
• Άσκηση: Ασφάλεια & Εφαρμογή ΙΙΙ
• Νοσηλευτική
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
 • Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ

  Απώτερος στόχος, μέσα από αυτή τη συνέργεια, είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Υγείας και συγκεκριμένα των ειδικοτήτων Β.Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αποφοίτους. Επίσης, με το σύμφωνο διασφαλίζεται η συνδιοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων στον τομέα της Υγείας, που θα απευθύνονται στους αποφοίτους και επαγγελματίες του κλάδου.

  Επιπρόσθετα, από το Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων της ειδικότητας Β. Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας σε αντίστοιχες δομές.

 • Euromedica | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης