ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων

Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ είναι Επαγγελματίας Υγείας και διατυπώνει τις κύριες τεχνικές ανάλυσης και καλλιέργειας βιολογικών δειγμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δειγμάτων αίματος που προωθούνται για απλές αιματολογικές εξετάσεις, (π.χ. γενική αίματος, ΤΚΕ, ούρων, κοπράνων, σιέλων, σπέρματος, εγκεφαλονωτιαίου υγρού,). Επίσης, πραγματοποιεί εξετάσεις ταυτοποίησης μικροβίων μέσω πρωτοκόλλων και τεχνικών βασιζόμενων σε μορφολογικά, βιοχημικά ή μοριακά στοιχεία, υπό εποπτεία. Παρασκευάζει και αποστειρώνει θρεπτικά υλικά και διαλύματα για ανάπτυξη/ταυτοποίηση μικροβίων από δείγματα ασθενών.

Αναγνωρίζει τα σκεύη και τα όργανα που συνθέτουν τον εξοπλισμό ενός βιοχημικού/μικροβιολογικού εργαστηρίου και τον τρόπο λειτουργίας τους. Απαριθμεί τα άμορφα και έμμορφα στοιχεία του αίματος καθώς και τα συστατικά αυτών. Αναγνωρίζει τις φυσιολογικές τιμές του αριθμού των κυττάρων του αίματος, των δεικτών όγκου και περιεκτικότητας των ερυθροκυττάρων και κατανομής των λευκοκυττάρων. Κατανοεί τις κύριες τεχνικές ανάλυσης αίματος είτε μέσω αυτοματοποιημένων μηχανημάτων (αναλυτών) είτε μέσω χειρωνακτικών μεθόδων. Αναλύει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας ενός εργαστηρίου αιματολογίας/αιμοδοσίας και τους τρόπους προστασίας από λοιμογόνους παράγοντες μέσω μέτρων αντισηψίας, απολύμανσης, αποστείρωσης. Περιγράφει τη χρήση των βασικών προγραμμάτων Η/Υ για την επεξεργασία δειγμάτων και αυτοματοποιημένων εξετάσεων, καταχωρεί αποτελέσματα στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και αποθηκεύει τα προκύπτοντα αρχεία.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Βασικές Βιολογικές Έννοιες - Φυσιολογία
• Μικροβιολογία Ι, ΙΙ
• Βιοχημεία Ι, ΙΙ
• Αποστειρώσεις και Σκεύη Εργαστηρίου
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Αιματολογία
• Τεχνολογία Οργάνων Εργαστηρίου
• Παρασιτολογία
• Ανοσολογία
• Ενδονοσοκομειακές Λοιμώξεις και Υγιεινή
• Εργαστηριακές Εξετάσεις Διαγνώσεις
• Μυκητολογία / Ιολογία
• Κλινική Βιοχημεία
• Ασφάλεια και Δεοντολογία

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • Euromedica | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

  • Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ

    Απώτερος στόχος, μέσα από αυτή τη συνέργεια, είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Υγείας και συγκεκριμένα των ειδικοτήτων Β.Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αποφοίτους. Επίσης, με το σύμφωνο διασφαλίζεται η συνδιοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων στον τομέα της Υγείας, που θα απευθύνονται στους αποφοίτους και επαγγελματίες του κλάδου.

    Επιπρόσθετα, από το Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων της ειδικότητας Β. Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας σε αντίστοιχες δομές.