ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις

Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

O Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ αποσκοπεί στο να βοηθήσει τον ασθενή να ενταχθεί στο περιβάλλον, να προστατεύσει, να διατηρήσει και να προάγει την υγεία του ασθενούς.

Συμμετέχει ενεργά στους θεραπευτικούς χειρισμούς, σε όλες τις φάσεις της ψυχικής νόσου και κατανοεί τις ανάγκες των ψυχικά πασχόντων. Εφαρμόζει όλες τις ιατρικές οδηγίες, με στόχο την προστασία, τη βελτίωση και, σταδιακά, την αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς. Υπερασπίζεται και υποστηρίζει τον ψυχικά πάσχοντα και την οικογένειά του και συμβάλλει στην πρόληψη της ψυχικής νόσου και την αποκατάστασή του. 

Ο Βοηθός Νοσηλευτικής Ατόμων με Ειδικές Παθήσεις διαθέτει γνώσεις και δεξιότητες εφαρμογής νοσηλευτικών παρεμβάσεων, όπως φροντίδα επιπλοκών από κατάκλιση με σκοπό την πρόληψη, χορήγηση φαρμάκων, μέτρηση ζωτικών σημείων, τοπική προεγχειρητική προετοιμασία, λήψη μέτρων περιοριστικών για την ασφάλεια των ασθενών, βοήθεια στην αφαίρεση παροχετεύσεων.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Νοσηλευτική Ι, ΙΙ
• Πρώτες Βοήθειες
• Ανατομία
• Φυσιολογία
• Φαρμακολογία
• Υγιεινή - Μικροβιολογία
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Χειρουργική Ι, ΙΙ
• Παθολογία
• Γυναικολογία - Παιδιατρική
• Στοιχεία Ψυχιατρικής - Νευρολογίας
• Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο)
• Ψυχιατρική Ι, ΙΙ
• Ψυχολογία - Νευροψυχολογία
• Ψυχιατρική Νοσηλευτική Ι, ΙΙ
• Ψυχιατρική Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο) Ι, ΙI

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • Euromedica | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

  • Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ

    Απώτερος στόχος, μέσα από αυτή τη συνέργεια, είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Υγείας και συγκεκριμένα των ειδικοτήτων Β.Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αποφοίτους. Επίσης, με το σύμφωνο διασφαλίζεται η συνδιοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων στον τομέα της Υγείας, που θα απευθύνονται στους αποφοίτους και επαγγελματίες του κλάδου.

    Επιπρόσθετα, από το Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων της ειδικότητας Β. Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας σε αντίστοιχες δομές.