ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου

Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Βοηθός Νοσηλευτικής Χειρουργείου του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ συμβάλλει στη διατήρηση, αποκατάσταση και προαγωγή της υγείας ή της αυτονομίας των ζωτικών λειτουργιών του αρρώστου και στην ένταξη του αρρώστου στο περιβάλλον του νοσοκομείου και κατά περίπτωση στις ιδιαίτερες συνθήκες του χειρουργείου. 

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Νοσηλευτική Χειρουργείου δεν είναι μόνο απαραίτητος κατά τη διάρκεια μιας χειρουργικής επέμβασης, αλλά παρέχει ειδικευμένο έργο στην προεγχειρητική και στη μετεγχειρητική φάση. Συμμετέχει ενεργά, ως μέλος της χειρουργικής ομάδας, στην εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων με την ιδιότητα του νοσηλευτή εργαλειοδότη ή νοσηλευτή κίνησης, παρακολουθεί και ελέγχει την εφαρμογή άσηπτων συνθηκών στους χειρουργικούς χώρους, συντονίζει τη διαδικασία ανεφοδιασμού των χειρουργικών αιθουσών και αποθηκών με τον απαραίτητο υγειονομικό εξοπλισμό, εργαλεία, υλικά και αποστειρωμένο ιματισμό.

Βοηθά στην ενδυμασία της χειρουργικής ομάδας με αποστειρωμένο ιματισμό, γνωρίζει άριστα τα χειρουργικά εργαλεία, βελόνες και γάζες τα οποία χρησιμοποιούνται στη διάρκεια της εγχείρησης, ετοιμάζει τα χειρουργικά τραπέζια, παραμένει δίπλα στον ασθενή και επιτηρεί την ενδεδειγμένη –ανάλογα με την επέμβαση- τοποθέτησή του στο χειρουργικό τραπέζι.

Τέλος, καταγράφει τα ζωτικά σημεία, χορηγεί φάρμακα από όλες τις οδούς, φροντίζει για τη λειτουργία της αναπνοής, υποβοηθά στη φροντίδα λειτουργιών απέκκρισης εντέρου (καθαρτικός υποκλυσμός, εφαρμογή σωλήνα αερίων), περιποίηση, αλλαγή τραυμάτων και χειρουργικών τομών, προετοιμασία του αρρώστου για παρακέντηση, ενδοσκόπηση, σπιρομέτρηση.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Νοσηλευτική Ι, ΙΙ
• Πρώτες Βοήθειες
• Ανατομία
• Φυσιολογία
• Φαρμακολογία
• Υγιεινή - Μικροβιολογία
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Χειρουργική
• Παθολογία
• Γυναικολογία - Παιδιατρική
• Στοιχεία Ψυχιατρικής - Νευρολογίας
• Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο)
• Αποστείρωση - Απολύμανση
• Χειρουργική Αναισθησία & Ανάνηψη
• Νοσηλευτική Χειρουργική Ι, ΙΙ
• Νοσηλευτική Χειρουργική Ι, ΙΙ (Πρακτική σε Νοσοκομείο)
• Χειρουργικές Τεχνικές-Αντιμετώπιση σε Επείγοντα Περιστατικά

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • Euromedica | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

  • Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ

    Απώτερος στόχος, μέσα από αυτή τη συνέργεια, είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Υγείας και συγκεκριμένα των ειδικοτήτων Β.Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αποφοίτους. Επίσης, με το σύμφωνο διασφαλίζεται η συνδιοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων στον τομέα της Υγείας, που θα απευθύνονται στους αποφοίτους και επαγγελματίες του κλάδου.

    Επιπρόσθετα, από το Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων της ειδικότητας Β. Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας σε αντίστοιχες δομές.