ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας

Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Βοηθός Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ λαμβάνει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις. Το επάγγελμα του Νοσηλευτή καλύπτει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που εκτείνεται από τη νοσηλεία του αρρώστου, έως την έρευνα και την εφαρμογή προγραμμάτων υγείας.

Στο πλαίσιο των καθημερινών του δραστηριοτήτων ο Νοσηλευτής: φροντίζει για την τήρηση της θεραπευτικής και φαρμακευτικής αγωγής, που έχουν ορίσει οι γιατροί, καταγράφει τα ζωτικά σημεία, εφαρμόζει τεχνικές θεραπείας και πρόληψη κατακλίσεων, αλλάζει επιδέσμους, προετοιμάζει σετ αλλαγής τραύματος, χορηγεί φάρμακα και συμμετέχει στην παρεντερική χορήγηση φάρμακων. Σε περιπτώσεις ανάγκης προσφέρει πρώτες βοήθειες, μέχρι να επέμβει ο γιατρός. 

Επιπλέον, προετοιμάζει τους ασθενείς, που πρόκειται να προβούν σε εξετάσεις ή σε κάποιου είδους επέμβαση, αποστειρώνει και τοποθετεί στις κατάλληλες θέσεις τα όργανα και τις συσκευές που χειρίζονται οι γιατροί (χειρουργικά εργαλεία, μηχανήματα). 

Τέλος, φροντίζει για την εύρυθμη λειτουργία της κλινικής και την προμήθεια των φαρμάκων και συσκευών. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες που εκφράζουν το Νοσηλευτή είναι η αγάπη για το συνάνθρωπο, ιδιαίτερα για τον άρρωστο, το υψηλό αίσθημα ευθύνης, η ευγένεια, η κατανόηση, η ευχάριστη παρουσία, οι οργανωτικές ικανότητες, η σχολαστικότητα και φυσικά η ψυχραιμία είναι τα απαιτούμενα προσόντα, για να αντεπεξέλθει ένας νοσηλευτής στις αυξημένες απαιτήσεις του επαγγέλματός τους.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Νοσηλευτική Ι, ΙΙ
• Πρώτες Βοήθειες
• Ανατομία
• Φυσιολογία
• Φαρμακολογία
• Υγιεινή - Μικροβιολογία
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Χειρουργική Ι, ΙΙ
• Παθολογία
• Γυναικολογία - Παιδιατρική
• Στοιχεία Ψυχιατρικής - Νευρολογίας
• Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο) Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
• Αποστείρωση - Απολύμανση
• Αιμοδοσία
• Αντιμετώπιση σε Επείγοντα Περιστατικά
• Ορθοπεδική

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • Euromedica | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

  • Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ

    Απώτερος στόχος, μέσα από αυτή τη συνέργεια, είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Υγείας και συγκεκριμένα των ειδικοτήτων Β.Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αποφοίτους. Επίσης, με το σύμφωνο διασφαλίζεται η συνδιοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων στον τομέα της Υγείας, που θα απευθύνονται στους αποφοίτους και επαγγελματίες του κλάδου.

    Επιπρόσθετα, από το Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων της ειδικότητας Β. Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας σε αντίστοιχες δομές.