ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής

Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

O Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ  εφαρμόζει τις αρχές της Νοσηλευτικής επιστήμης, υποστηρίζει τη μαιευτική-γυναικολογική ομάδα, προετοιμάζοντας και υποβοηθώντας την έγκυο, όπως και το νεογνό. Συμμετέχει στη διαδικασία του τοκετού ή των χειρουργικών επεμβάσεων, με την ιδιότητα του εργαλειοδότη ή του νοσηλευτή κίνησης, συμβάλει στη φροντίδα: της γυναίκας, της εφήβου, της εγκύου, της επιτόκου,της λεχώνας και του νεογνού είτε σε συνεργασία του καταρτιζομένου με τη μαία είτε ατομικά, κατόπιν έγκρισης του ιατρού μαιευτήρα γυναικολόγου. 

Προστατεύει και προάγει την υγεία της εγκύου, εφαρμόζοντας τις ιατρικές οδηγίες, χρησιμοποιώντας συστηματικά τα μέσα ατομικής προστασίας, υγιεινής και αποστείρωσης για την ασφαλή λειτουργία της αίθουσας τοκετών και των χειρουργείων.Επιπλέον, ο Βοηθός Νοσηλευτικής Μαιευτικής προμηθεύεται και αποθηκεύει τα απαραίτητα υλικά εργασίας (εργαλεία, ιματισμός, αναλώσιμα, κ.λπ.), ελέγχοντας την ποιότητά τους. 

Συντάσσει τα έντυπα και τα βιβλία που προβλέπονται από τους κανονισμούς του Νοσοκομείου (βιβλίο τοκετών, φύλλο χειρουργείου κ.α). Επίσης συμμετέχει στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, καταγράφει τα ζωτικά σημεία και ενεργεί πάντα σύμφωνα με τις τρέχουσες κατευθυντήριες οδηγίες της αντιμετώπισης γυναικολογικών και μαιευτικών περιστατικών.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Νοσηλευτική Ι, ΙΙ
• Πρώτες Βοήθειες
• Ανατομία
• Φυσιολογία
• Φαρμακολογία
• Υγιεινή - Μικροβιολογία
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Χειρουργική Ι, ΙΙ
• Παθολογία
• Γυναικολογία - Παιδιατρική
• Στοιχεία Ψυχιατρικής - Νευρολογίας
• Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο)
• Αποστείρωση - Απολύμανση
• Χειρουργική Αναισθησία & Ανάνηψη
• Γυναικολογική Χειρουργική - Μαιευτική
• Μαιευτική - Γυναικολογία (Πρακτική στο Νοσοκομείο)
• Μαιευτικές Τεχνικές - Αντιμετώπιση Επειγόντων Περιστατικών

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • Euromedica | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

  • Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ

    Απώτερος στόχος, μέσα από αυτή τη συνέργεια, είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Υγείας και συγκεκριμένα των ειδικοτήτων Β.Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αποφοίτους. Επίσης, με το σύμφωνο διασφαλίζεται η συνδιοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων στον τομέα της Υγείας, που θα απευθύνονται στους αποφοίτους και επαγγελματίες του κλάδου.

    Επιπρόσθετα, από το Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων της ειδικότητας Β. Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας σε αντίστοιχες δομές.