ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων

Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ συμμετέχει στη νοσηλευτική φροντίδα ασθενών με νεοπλασίες, βοηθώντας το νοσηλευτή και τον ιατρό στο έργο του και παρέχει νοσηλευτικές φροντίδες, υπό την ευθύνη και επίβλεψη του υπεύθυνου νοσηλευτή. Οι νοσηλευτικές αυτές φροντίδες παρέχονται σε νοσοκομεία, ξενώνες ή στο σπίτι του ασθενούς. Επιπλέον, αναλαμβάνει την παρακολούθηση γενικής κατάστασης του ασθενούς μετά τη χημειοθεραπεία και την πρόληψη τυχόν παρενεργειών – άμεση ενημέρωση ειδικού θεράποντος ιατρού. 

Ο Βοηθός Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων συμμετέχει και επιβλέπει τη γενική κατάσταση του ασθενούς μετά από την ακτινοθεραπεία και την ανοσοθεραπεία. Επιβλέπει επιπλοκές συμπτωμάτων και παρηγορητική θεραπεία με τις ενδεδειγμένες παρεμβάσεις, ελέγχει τον πόνο με την χορήγηση κατάλληλων φαρμάκων, στον κατάλληλο χρόνο και την απαιτούμενη δόση για την πρόσληψή του και χρησιμοποιεί συμπληρωματικά ανακουφιστικά μέτρα. Καταγράφει τα ζωτικά σημεία και αναλαμβάνει την αντιμετώπιση αιμορραγίας και λοιμώξεων, ελέγχει χειρουργικά τραύματα, προλαμβάνει επιπλοκές, μολύνσεις, κατακλίσεις, και ελέγχει παροχετεύσεις, ταξινομεί εργαλεία, όργανα, συσκευές, ιματισμούς, ορούς και φαρμακευτικό υλικό αναλωσίμων . 

Επίσης, βοηθά στην εκτέλεση διαγνωστικών πράξεων (πχ βιοψία, ακτινολογικός έλεγχος, υπέρηχοι, σπινθηρογράφημα, κυτταρολογική εξέταση κατά PAΡ). Παρέχει ψυχολογική υποστήριξη και βοηθά στην κοινωνική επανένταξή τους στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας. Στην προσπάθεια αυτή συνεργάζεται με ψυχολόγους, φυσικοθεραπευτές, εργοθεραπευτές, κοινωνιολόγους και παρέχει ψυχολογική υποστήριξη στην οικογένεια του ασθενούς.

Η ψυχική δύναμη και η διάθεση κατανόησης του ανθρωπίνου πόνου, η επιμονή του,η συνέπεια και η επαγγελματική κατάρτιση είναι αυτά που χαρακτηρίζουν το Βοηθό Νοσηλευτή Ογκολογικών Παθήσεων.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Νοσηλευτική Ι, ΙΙ
• Πρώτες Βοήθειες
• Ανατομία
• Φυσιολογία
• Φαρμακολογία
• Υγιεινή - Μικροβιολογία
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Χειρουργική Ι, ΙΙ
• Παθολογία
• Γυναικολογία - Παιδιατρική
• Στοιχειά Ψυχιατρικής - Νευρολογίας
• Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο)
• Ογκολογική Νοσηλευτική
• Ογκολογική Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο) Ι, ΙΙ
• Κλινική Ογκολογία Ι, ΙΙ
• Χημειοθεραπεία - Ακτινοθεραπεία
• Στοιχεία Αναισθησιολογίας και Ανάνηψη
• Παθολογία Νεοπλασμάτων
• Ψυχοκοινωνική Ογκολογία

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • Euromedica | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

  • Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ

    Απώτερος στόχος, μέσα από αυτή τη συνέργεια, είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Υγείας και συγκεκριμένα των ειδικοτήτων Β.Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αποφοίτους. Επίσης, με το σύμφωνο διασφαλίζεται η συνδιοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων στον τομέα της Υγείας, που θα απευθύνονται στους αποφοίτους και επαγγελματίες του κλάδου.

    Επιπρόσθετα, από το Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων της ειδικότητας Β. Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας σε αντίστοιχες δομές.