ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας

Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ συμμετέχει στη νοσηλευτική φροντίδα (προεγχειρητική - διεγχειρητική - μετεγχειρητική) του ασθενούς και πραγματοποιεί νοσηλευτικές πράξεις, που αντιστοιχούν στο επίπεδο και αντικείμενο της εκπαίδευσης, εξειδίκευσης και εμπειρίας του. Αυτές έχουν σχέση με την προνοσοκομειακή ή ενδονοσοκομειακή παροχή Α΄ Βοηθειών στον τραυματία, μόνος, με καθοδήγηση ή σε συνεργασία με άλλους, συναφής επαγγελματικής ιδιότητας προς το αντικείμενο αυτό, καθώς και με την παραπέρα αντιμετώπιση του τραυματία ή πολυτραυματία στη διάρκεια νοσηλείας του στο τραυματολογικό κέντρο. 

Ο Βοηθός Νοσηλευτικής Τραυματολογίας, λαμβάνει τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες σε ό,τι αφορά τις βασικές νοσηλευτικές πράξεις, όπως η μέτρηση ζωτικών σημείων,συμμετέχει στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, στην περιποίηση και τη φροντίδα επιπλοκών κατακλίσεων, στην εφαρμογή φυσικών μεθόδων για την πρόκληση υποθερμίας – υπερθερμίας, στη μέτρηση προσλαμβανομένων και αποβαλλομένων υγρών,  συμμετέχει στην προετοιμασία των χρησιμοποιούμενων εργαλείων, του επιδεσμικού υλικού και ιματισμού για την αποστείρωση, στην ταξινόμηση εργαλείων, οργάνων, συσκευών, ιματισμού, φαρμακευτικού υλικού και αναλωσίμων, συμβάλλει στην τοπική προεγχειρητική προετοιμασία και ελέγχει τη λειτουργία των εργαλείων και αναφέρει, σχετικά, στους αρμοδίους.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Νοσηλευτική Ι, ΙΙ
• Πρώτες Βοήθειες
• Ανατομία
• Φυσιολογία
• Φαρμακολογία
• Υγιεινή - Μικροβιολογία
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Χειρουργική Ι, ΙΙ
• Παθολογία
• Γυναικολογία - Παιδιατρική
• Στοιχεία Ψυχιατρικής - Νευρολογίας
• Νοσηλευτική (Πρακτική στο Νοσοκομείο) Ι, ΙΙ, ΙΙΙ
• Αποστείρωση - Απολύμανση
• Τραυματολογία Ι, ΙΙ
• Στοιχεία Αναισθησιολογίας - Ανάνηψης
• Αντιμετώπιση σε Επείγοντα Περιστατικά
• Ορθοπεδική

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • Euromedica | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

  • Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ

    Απώτερος στόχος, μέσα από αυτή τη συνέργεια, είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Υγείας και συγκεκριμένα των ειδικοτήτων Β.Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αποφοίτους. Επίσης, με το σύμφωνο διασφαλίζεται η συνδιοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων στον τομέα της Υγείας, που θα απευθύνονται στους αποφοίτους και επαγγελματίες του κλάδου.

    Επιπρόσθετα, από το Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων της ειδικότητας Β. Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας σε αντίστοιχες δομές.