ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας

Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ με βάση τις θεωρητικές και εργαστηριακές γνώσεις που αποκτά, και σε συνεργασία με τον οδοντοτεχνίτη, μαθαίνει να οργανώνει το εργαστήριο, να προμηθεύεται τα υλικά και τα εργαλεία, να φροντίζει τη συντήρηση του εξοπλισμού και τηρώντας τους όρους υγιεινής και ασφάλειας να υποστηρίζει την ομαλή λειτουργία και να διαχειρίζεται την επικοινωνία ενός οδοντοτεχνικού εργαστηρίου. 

Η κατασκευή, η επισκευή, η τροποποίηση τεχνητών οδοντικών τμημάτων και οδοντοστοιχιών και η προσθετική δοντιών είναι το αντικείμενο της εργασίας του οδοντοτεχνίτη. Επιπλέον, κατασκευάζει προσωρινές αποκαταστάσεις κινητής και ακίνητης προσθετικής, ολικές οδοντοστοιχίες, άμεσες ολικές οδοντοστοιχίες, μεταλλικούς σκελετούς μερικής οδοντοστοιχίας, στεφάνες και γέφυρες όλων των ειδών και συνδυάζει με ακρίβεια οδοντοτεχνικές εργασίες με εμφυτεύματα.

Οι οδοντοπροσθετικές εργασίες έχουν σκοπό να αναπληρώσουν τα απολεσθέντα φυσικά δόντια και τους γύρω ιστούς με τεχνητά υποκατάστατα. Κάθε ασθενής παρουσιάζει ξεχωριστά προβλήματα, γι’ αυτό απαιτείται ο Βοηθός Οδοντικής Τεχνολογίας να κατανοεί και να κατέχει την εξειδικευμένη γνώση, ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει τη σωστή λύση.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Ανατομία - Φυσιολογία - Μορφολογία Σύγκλισης
• Θεωρία Μορφολογίας Οδόντων
• Θεωρία Οδοντοτεχνίας (Κινητή Προσθετική)
• Υγιεινή - Α’ Βοήθειες
• Θεωρία Υλικών
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Θεωρία Οδοντοτεχνίας (Ακίνητη Προσθετική)
• Μηχανολογικός Εξοπλισμός Εργαστηρίου - Συντήρηση αυτού
• Οργάνωση Εργαστηρίου
• Θεωρία Πορσελάνης (Στοιχεία)
• Ορθοδοντική - Οδοντοτεχνία
• Αποθήκευση Αναλώσιμων Υλικών της Ειδικότητας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
  • Euromedica | Γενική Κλινική Θεσσαλονίκης

  • Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ

    Απώτερος στόχος, μέσα από αυτή τη συνέργεια, είναι η προώθηση και η βελτίωση της εκπαιδευτικής κατάρτισης του τομέα Υγείας και συγκεκριμένα των ειδικοτήτων Β.Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας, όπου θα προσφέρονται από κοινού ημερίδες, διαλέξεις και σεμινάρια, που θα απευθύνονται σε σπουδαστές και αποφοίτους. Επίσης, με το σύμφωνο διασφαλίζεται η συνδιοργάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων στον τομέα της Υγείας, που θα απευθύνονται στους αποφοίτους και επαγγελματίες του κλάδου.

    Επιπρόσθετα, από το Κέντρο Αποκατάστασης ΕΥΕΞΙΑ θα υπάρχει μία συνεχής υποστήριξη της Πρακτικής Άσκησης των αποφοίτων της ειδικότητας Β. Φυσικοθεραπείας και Β.Εργοθεραπείας σε αντίστοιχες δομές.