ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Βοηθός Οπτικής και Οπτομετρίας

Βοηθός Οπτικής και Οπτομετρίας
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο Βοηθός Οπτικής & Οπτομετρίας του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ δύναται να διενεργεί, υπό την εποπτεία οφθαλμιάτρου,με αντικειμενικές και υποκειμενικές εξετάσεις, με σκοπό τη διαθλαστική εξέταση των οφθαλμών, τον έλεγχο της διόφθαλμης λειτουργίας, τον έλεγχο της έγχρωμης όρασης και των οπτικών πεδίων, καθώς και τον αδρό έλεγχο της οφθαλμικής υγείας και την ακεραιότητα των οφθαλμών.

Κατά την εκτέλεση συνταγής οφθαλμιάτρου δύναται να εφαρμόσει γυαλιά οράσεως, βοηθήματα χαμηλής όρασης ή άλλο παρεμφερή εξοπλισμό, όπως προγράμματα οπτομετρικών ή ορθοπτικών ασκήσεων για την απόκτηση και βελτίωση οπτικών δυσλειτουργιών, κατά περίπτωση.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Γεωμετρική Οπτική
• Οπτική Φύση
• Χημική Τεχνολογία
• Γενική Ανατομία & Φυσιολογία
• Ιστορία Οπτικού Γυαλιού
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Ανατομία και Φυσιολογία του Οφθαλμού
• Οφθαλμική Απάτη
• Εργασιακή Ασφάλεια και Υγιεινή
• Αισθητική Προσώπου και Σχέδιο
• Κατεργασία Οφθαλμικών Φακών Ι, ΙΙ
• Τεχνολογία Οφθαλμικών Φακών Ι, ΙΙ
• Οφθαλμοπαθολογία
• Κοστολόγηση & Τιμολόγηση
• Δημόσιες Σχέσεις
• Τεχνική Πωλήσεων & Marketing I, IΙ
• Οπτικά Όργανα
• Οργάνωση Οπτικού Καταστήματος
• Στοιχεία Εμπορικού Δικαίου
• Λογιστική Επιχειρήσεων