ΣΠΟΥΔΑΣΕ
ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΣΟΥ

Ζωγραφική Τέχνη

Ζωγραφική Τέχνη
ΠΡΟΦΙΛ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ο διπλωματούχος του ΙΕΚ ΠΑΣΤΕΡ της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στη Ζωγραφική τέχνη, συνδυάζοντας τις γνώσεις, που θα αποκομίσει από τις σπουδές του με το ταλέντο τους.

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

• Γραμμικό Σχέδιο
• Ελεύθερο Σχέδιο
• Χρωματολογία
• Οπτική Αντίληψη
• Ιστορία Τέχνης Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙΩ
• Τεχνική Ζωγραφικής
• Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα
• Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ